Algemene voorwaarden

We gaan voor je aan de slag! En daar horen een paar afspraken bij. Wat gaan we maken, wat krijgen we daarvoor terug en wie is waarvoor verantwoordelijk? Dat hebben we vastgelegd in onze algemene voorwaarden. We raden je aan ze even door te lezen, maar om het overzichtelijk te houden hebben we ze hieronder kort samengevat. We spreken af wat we voor je gaan doen, wanneer het af is en welk bedrag je uiteindelijk op je factuur vindt. Die afspraak ondertekenen we beide en vanaf dan kun je vertrouwen op onze volledige inzet voor een perfect eindresultaat! Gaat er onderweg iets niet zoals gepland of volgens afspraak, dan spreken we dat naar elkaar uit en zoeken we naar een oplossing. We nemen elke opdracht serieus en verwachten ook van jou dat je zorgvuldig omgaat met ons werk. Wil je zelf zaken (door)ontwikkelen, overleg het dan. Dat houdt ons scherp en jouw communicatie sterk.

Toepasselijkheid
Hoewel we bij JR Productions werken op basis van vertrouwen en een vleugje Achterhoekse nuchterheid (en niet zo van juridische regels houden), hebben we toch een aantal richtlijnen opgesteld die kort en krachtig beschrijven hoe wij werken. Deze richtlijnen gelden voor alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van/met JR Productions tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken. Offertes zijn altijd vrijblijvend en hebben geldigheidstermijn van 30 dagen, hierna vervalt de aanbieding.

Betalingen
Als we een opdracht overeenkomen maken we afspraken over termijn en wijze van factureren. We verzoeken je onze facturen te voldoen binnen een termijn waar we allebei vrolijk van worden, bij voorkeur binnen veertien dagen. Ons rekeningnummer vind je op de factuur, net als het factuurnummer dat we graag bij betaling vermeld zien.

Afwikkeling van geschillen
Alle door JR Productions aan jou geleverde eindproducten blijven (creatief) eigendom van JR Productions totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. De door JR Productions gemaakte (bron)bestanden blijven altijd eigendom van JR Productions, tenzij we hierover een andere afspraak hebben vastgelegd (denk aan; afkoop van ruw materiaal).

Eigendom
Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van/met JR Productions is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van door JR Productions verstrekte offertes en/of met JR Productions gesloten overeenkomsten worden beslist door de rechter.

Aansprakelijkheid
JR Productions is niet aansprakelijk voor het gebruik van content (videobeelden, foto’s, tekst, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de content. JR Productions is niet aansprakelijk voor gederfde winst of andere (indirecte) schade die ontstaat door het niet of niet deugdelijk presteren van JR Productions of eindproducten.